Kindertelefoon

Product: Internetfilms
Lengte: +/- 2 minuten
Klant: Kindertelefoon
Website: kindertelefoon.nl

Omschrijving Project

De films behandelen diverse onderwerpen waar kinderen zich mee bezig houden. De doelgroep zijn de tweens; kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Voor ieder probleem wordt een actueel onderwerp aangesneden om het zo bespreekbaar te maken. Tevens speelt de combinatie van live action en animatie een belangrijke rol.

Gevoelens:
Deze film gaat over omgaan met je gevoelens/problemen en in dit geval in huiselijke sferen. De film heeft een geruststellend karakter en werkt activerend om er toch over te praten.

Pesten:
Deze film gaat over pesten, zowel digitaal als in real life. Belangrijk is hoe degenen die gepest worden gemotiveerd worden om zelf in actie te komen.

Liefde:
Verliefdheid is een thema voor alle leeftijden, maar vooral voor de jeugd kan dit erg moeilijk zijn. Op een komische manier wordt verteld hoe een onzeker zelfbeeld van iemand niet hoeft te kloppen.